Trauma-online
  • online trauma verwerken kan!
  • ongekend snel en effectief
  • met Nucleus Coaching
  • nieuwste generatie verwerking PTSS
  • mild, direct en duurzaam

Trauma-online

 

Direct verwerken met of zonder traject

 

Direct verwerken van trauma-online met Nucleus Reset Counselling.
Probeer het eerst zo!

 

Welkom!

 Op de Natural Direct Reset site

 Hier kun je veilig, direct een afspraak maken voor online verwerking van een opgelopen trauma.
 
Door de snelle verwerking hebben we geen wachtlijsten en uitsluitend korte trajecten, als dat nog nodig is.
Het eerste contact kost je niets. Daarna zijn 2-3 gesprekken voldoende bij enkelvoudig trauma, bijv. ongeval, crimineel incident.

Ook meervoudige  trauma en chronische situaties met zo kort mogelijke grondige trajecten.

__________________

 

Waarom?

Echte trauma's hebben veel impact op je leven. Het ontregelt je leven. Slapeloosheid, flashbacks, korte lontjes, ernstige lichamelijke ongemakken, paniekaanvallen, depressie enz.

 

Er mee leren omgaan lijkt vaak de enige oplossing. Maar de meeste therapieën vergen veel tijd, inspanning, geld.  Dat je tegen bezoek aan psycholoog of ggz traject opziet, is logisch. Toch hoeft dat allemaal niet. Deze absoluut nieuwe generatie traumaverwerking is in eenvoud als kracht ongekend. 

 

Wil je rust ervaren, je veel beter voelen, energieker, geen paniekgevoel meer hebben, klachten stukken minder?

Dat kan!  Al is het geen wondermiddel, het is veilig en verantwoord.  De methodiek erachter is al 20 jaar beproefd en veilig gebleken. En daarom een goede eerste optie.

 

Wat kan ik doen?

Klik op type trauma, dat het meest op jou of je familie/vriend van toepassing is en neem contact op. Het eerste gesprek is gratis  en verplicht je tot niets. Ervaar dan de eenvoud en de verademing.

Als bonus krijg je het inzicht in jezelf erbij.

Is het een trauma?

 

 

We verstaan hieronder gebeurtenissen, die een blijvend sterk negatief  en levensveranderend effect op jou heeft.
Hierbij een overzicht bij welke gebeurtenissen trauma kunnen ontstaan.

Sommige daarvan lijken niet zo traumatisch, maar hebben toch een sterk ontregelend en bepalend effect gehad.

 

In het cursief gedeelte is een impressie van gevolgen gegeven, die een indicatie zijn van een trauma. Mogelijk welke je niet gerelateerd had aan trauma. Omschrijving  en gevolgen zijn verre van compleet.

We gaan ervan uit dat veel ziekten en klachten trauma gerelateerd zijn. Als voorbeeld dient de laatste in deze reeks: onverklaarbare klachten (SOLK).

Verlies

Trauma van verlies in de dood. Andere vormen van verlies zijn ondergebracht in andere categorieën. Trauma van miskraam tot ongeval en sterfbed, VTS. Echtscheiding.

Verdriet dat niet over gaat, eenzaamheid en depressie, rusteloosheid. Rouw bij miskramen en VTS , Zie PIEP en relationeel

 

Werkgerelateerd

Hier bedoelend diverse gevaarlijke beroepen met potentieel aan het oplopen van eigen trauma; er getuige van zijn, zedenpolitie en BHV, bedreigingen hulpverleners en gezagdragers.

 

Zie effecten bij:getuige zijn, arbeidsverzuim op breed terrein, doorwerkend privé, burnout

Zie voor bedrijfstoepassingen hier

Oorlog

Bijna alle soorten trauma als bedreiging, moord, verwoesting, ontvoering, marteling, gevangenschap, armoede, alle soorten verlies.

Hier ook soldaten met PTSS, shellshock syndroom en persoonlijkheidsveranderingen, relationele spanningen, schuldgevoel, herbelevingen en nachtmerries, slapeloosheid

 

Nucleus Coach II

Huiselijk geweld

Daar valt o.a. elk soort van misbruik onder, incidenteel of chronisch, gevolgen van verslavingen en echtscheidingen, aanleidingen daartoe.

 Spanningen tot dissociatie, promiscue  gedrag en uitbuiting, seksuele problemen en angsten, eenzaamheid en herhaling patronen, transgenerationele problemen

 

Nucleus Coach II

Zwangerschap

Specifiek trauma's tijdens zwangerschap, al of niet met fatale afloop, zoals abortus, huiselijk geweld of ongevallen, slecht nieuws, echtscheiding, VTS en andere miskramen, IVF, ongeplande zwangerschap. (zie ook 20 Richtlijnen )

Geen roze wolk, maar PND, verdriet en infertiliteit, relationele spanningen, fysieke klachten.

 

PIEP Coach

Bevallingen

Van niet verwachte tegenslagen in geboorteplan tot spoedkeizersnede, postnatale depressie en uitblijven van roze wolk.

Relationele spanningen en opvoedproblemen als huilbaby's en persoonlijkheidsstoornissen (zie www.ehbb-online.jouwweb.nl)

EHBB Coach

Medisch trauma

Alle soorten medische ingrepen, operaties, chirurgische en medisch en alteratieve vergissingen en, IC situaties.

Gevolgschade, chronische pijnen, depressie, fantoompijnen, psychische nood, peroonlijkheidsveranderingen

 

Relationeel

(V)echtscheidingen, stalken, verbaal geweldadigheid, ontrouw, narcisme, verwaarlozing; in arbeidsrelaties pesterijen, onrecht.

 

Eenzaamheid, isolement, zorgen, promiscuiteit, 

Ongevallen

Onopzettelijke ongevallen in verkeer, sport, amusement, thuis,  op de werkvloer, met lichamelijk letsel, vergiftigingen.

Gevolgen als whiplash, uitval, werkverlies en fantoompijnen, schuldgevoelens en onmacht, depressie, sociaal isolement.

 

Trauma Coach

 

 

Rampen

Natuur- en door mens direct of indirect veroorzaakte rampen, schip-, dam-, dijkbreuken

 

Zowel diverse fysieke als mentale en emotionele schade.

Criminaliteit

Bedreiging, aanslagen, verwonding, inbraak, financieel debacle, onrecht met groot gevolg, seksuele misdrijven, bedrog . Ook getuige zijn van criminaliteit kan traumatisch zijn.  (zie aldaar)

Kenmerkend o.a. angstig, hyperalert, wantrouwend, piekeren, basaal veiligheidsgevoel  missen, onzekerheid, stressgevoelig, seksuele en relationele problemen, herbelevingen, Stockholm-syndroon en dissociatie, depressie.

Getuige van trauma

Alle voornoemde situaties, waarbij het jou niet overkwam, maar wel zag gebeuren; of situaties, waarbij je betrokken was, zols bij verlies, bevalling en gewelddadigheid, transgenerationele trauma.

Herbelevingen, nachtmerries, slapeloosheid, PTSS, concentratiestoornissen, lichamelijke ziekten.

Onverklaarbare klachten (SOLK)

 De Natural Reset, die we hier gebruiken, helpen soms ook onverklaarbare klachten (psychisch en fysiek) te herleiden tot trauma.

Heb je dus van alles geprobeerd en ben je niets opgeschoten, dan is hier een nog weinig gebruikte mogeliokheid.

Deze ander soort gesprekstechniek helpt vaak allerlei klachten toch te verklaren en zelfs te verminderen; of helpt andere thherapie beter te laten werken. De gesprekstechniek is GEEN Mindfullness, hypnose of EMDR!

Vragen 2020 Website
ODT bestand – 20,7 KB 118 downloads

  GEEN meldpunt acute medische zorg!